Tuotanto
  • Pohjanmaan asukaskohtainen bruttokansantuote on maakuntien välisessä vertailussa 3. korkein.
  • Pohjanmaan bruttokansantuotteen kehitys on kuitenkin ollut 2010-luvulla heikkoa, maakuntien välisessä vertailussa 3. hitainta.
  • Pohjanmaan seutukunnista nopeimmin on 2010-luvulla kasvanut Pietarsaaren seutu, joka on yltänyt ainoana seutukuntana koko maan keskimääräistä nopeampaan kasvuun.
  • Pohjanmaa on Suomen teollisuusvaltaisin maakunta. 
  • Energiateknologiakeskittymän keskeisillä toimialoilla (kone ja laite, sähkötuote ja perusmetalli) tuotetaan yli puolet Pohjanmaan teollisuuden arvonlisäyksestä.
  • Positiivinen signaali on, että investoinnit ovat Pohjanmaalla olleet 2010-luvulla kasvussa.
  • Erityisen voimakkaasti ovat kasvaneet jalostusyritysten investoinnit koneisiin, laitteisiin ja kuljetusvälineisiin.


Tiedostot:

Tuotanto-2015-2016

Tuotanto-2015-2016.pptx | pptx | 985 KB | Viimeiksi päivitety: 23.02.2018 13:05:44

Päivitetty 23.02.2018, Kello 13.16, Irina Nori.