Tuotanto
  • Pohjanmaan asukaskohtainen bruttokansantuote on 38 908 euroa, joka on maakuntien välisessä vertailussa 4. korkein.
  • Pohjanmaan talouden kasvu on kuitenkin ollut 2010-luvulla maakuntien välisessä vertailussa hitainta. Vuosina 2010–2018 arvonlisäys kasvoi Pohjanmaalla vain 9,8 %, kun koko maassa arvonlisäys kasvoi 22,9 %.
  • Pohjanmaan seutukunnista nopeimmin ovat 2010-luvulla kasvaneet Kyrönmaa ja Pietarsaaren seutu.
  • Pohjanmaa on Suomen teollisuusvaltaisin maakunta.
  • Energiateknologiakeskittymän keskeisillä toimialoilla (kone ja laite, sähkötuote ja perusmetalli) tuotetaan puolet Pohjanmaan teollisuuden arvonlisäyksestä.

Tiedostot:

Tuotanto 2017-2018

Tuotanto-2017-2018.pptx | pptx | 1,7 MB | Viimeiksi päivitety: 13.12.2019 08:53:58

Päivitetty 13.12.2019, Kello 09.40, Irina Nori.