Tuotanto
  • Pohjanmaan asukaskohtainen bruttokansantuote on maakuntien välisessä vertailussa 3. korkein.
  • Pohjanmaan bruttokansantuote on kasvanut 2000-luvulla maakunnista 4. nopeimmin.
  • Viime vuosina Pohjanmaan kasvu on kuitenkin jäänyt selvästi heikommaksi kuin koko maan tasolla.
  • Pohjanmaa on Suomen teollisuusvaltaisin maakunta. Vuonna 2014 yksityisten palveluiden osuus tuotannosta ylitti kuitenkin ensimmäistä kertaa teollisuuden osuuden.
  • Energiateknologiakeskittymän keskeisillä toimialoilla (kone ja laite, sähkötuote ja perusmetalli) tuotetaan yli puolet Pohjanmaan teollisuuden arvonlisäyksestä.

Tiedostot:

Tuotanto 2014 2015_kuviot

Tuotanto-2014-2015-kuviot.pptx | pptx | 627 KB | Viimeiksi päivitety: 23.02.2017 16:46:29

Päivitetty 23.02.2017, Kello 16.47, Irina Nori.