19.01.2017
Nya Österbotten i siffror är här!

Österbotten i siffror 2016 utkommer i år i elektronisk form istället för tryckt version. Publikationen hittar du här.

Närmare uppgifter om statistiken ges av planerare Marita Riihimäki, tel. 044-320 6552, marita.riihimaki@obotnia.fi.

Gå till "Nyheter"
Uppdaterat 16.10.2014, klockan 15.34, .