24.05.2019
Helheten Forskning och utveckling har uppdaterats

Sidan innehåller fakta om forskning- och utvecklingsverksamhet i Österbotten år 2017.

Plock ur materialet:

-I Österbotten är företagens FoU-utgifter femte störst bland landskapen (186,8 milj. €).
-I Österbotten har företagens FoU-utgifter fördubblats på 2000-talet.
- Vasaregionen står för 89 % och Jakobstads-regionen för 10 % av företagens FoU-utgifter i Österbotten
- Vid en jämförelse mellan ekonomiska regioner satsar företagen i Vasaregionen andra mest per capita på FoU.
- I Österbotten går en större andel än genomsnittet för Tekes FoU-finansiering till stora företag.Läs mera:

Forskning och utveckling

Gå till "Nyheter"
Uppdaterat 16.10.2014, klockan 15.34, .