12.02.2018
Helheten Forskning och utveckling har uppdaterats

Sidan innehåller fakta om forskning- och utvecklingsverksamhet i Österbotten år 2016.

Plock ur materialet:

- I Österbotten är företagens FoU-utgifter femte störst bland landskapen (172,5 milj. €).
- I Österbotten har företagens FoU-utgifter fördubblats på 2000-talet. 
- Vasaregionen står för 91 % och Jakobstads-regionen för 8 % av företagens FoU-utgifter i Österbotten
- Vid en jämförelse mellan ekonomiska regioner satsar företagen i Vasaregionen andra mest per capita på FoU.
- I Österbotten går en större andel än genomsnittet för Tekes FoU-finansiering till stora företag.

Läs mera:

Forskning och utveckling

Gå till "Nyheter"
Uppdaterat 16.10.2014, klockan 15.34, .