30.01.2017
Befolkningsförändringar i Österbotten 2016

Förhandsstatistiken över befolkningsmängden innehåller uppgifter om hur invånarantalet har förändrats. Enligt förhandsuppgifterna var antalet invånare i Österbotten 181 430 i slutet av 2016. Invånarantalet i Österbotten minskade med 249 personer jämfört med 2015.

Befolkningsmängden minskade på grund av utflyttning. Summan mellan in- och utflyttningen från Österbotten blev ett minus på 445 personer. Summan av de in- och utvandrade från andra länder var plus 554 personer, men summan av in- och utflyttningen till och från andra landskap i Finland var negativ, minus 999 personer.

Befolkningsförändringar i Österbotten 2016

Gå till "Nyheter"
Uppdaterat 16.10.2014, klockan 15.34, .