Väestörakenne
  • Pohjanmaan väestön ikärakenne on tällä hetkellä hieman heikompi kuin koko maassa keskimäärin. Huoltosuhde on maakuntien välisessä vertailussa keskitasoa. 
  • Seutuukunnista heikoin ikärakenne on Suupohjan rannikkoseudulla.
  • Väestörakenteen osalta Pohjanmaan erityispiirteenä on tasavahvan kaksikielisyyden lisäksi monikielisyys. Ruotsin ja suomen lisäksi maakunnassa puhutaan yli 100 muuta kieltä.
  • Vain Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla on ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä suurempi kuin Pohjanmaalla.
  • Pohjanmaan kunnista ulkomaan kansalaisten osuus on suurin Närpiössä (12,9 %) ja pienin Isossakyrössä (0,8 %).


Tiedostot:

Vaestorakenne 2018_kuviot

Vaestorakenne-2018-kuviot.pptx | pptx | 1,2 MB | Viimeiksi päivitety: 23.05.2019 15:24:21

Ikärakenne kunnittain 2018_taulukko

Ikarakenne-kunnittain-2018-taulukko.pdf | pdf | 153 KB | Viimeiksi päivitety: 23.05.2019 15:24:32

Kielirakenne kunnittain 2018_taulukko

Kielirakenne-kunnittain-2018-taulukko.pdf | pdf | 137 KB | Viimeiksi päivitety: 23.05.2019 15:24:33

Ulkoman kansalaiset kunnittain 2015-2018_taulukko

Ulkoman-kansalaiset-kunnittain-2015-2018-taulukko.pdf | pdf | 134 KB | Viimeiksi päivitety: 23.05.2019 15:24:34

Päivitetty 17.12.2019, Kello 15.38, Irina Nori.