Väestöennuste

Tilastokeskuksen väestöennusteen (vuodelta 2015) mukaan Pohjanmaan väkiluku jatkaa kasvuaan suhteellisesti samaa tahtia koko maan väkiluvun kasvun kanssa. Maakuntien välisessä vertailussa Pohjanmaa kasvaa vuoteen 2040 mennessä viidenneksi nopeimmin. Ennusteen mukaan kasvu keskittyy Vaasan seudulle kun taas Suupohjan rannikkoseudulla väestön määrän väheneminen jatkuu. Vaasan seudulla vuosien 2014–2040 kasvun ennakoidaan olevan seutukuntien välisessä vertailussa kuudenneksi nopeinta (13,0 %) jättäen selvästi jälkeensä mm. Seinäjoen seutukunnan (7,4 %).

Yksi suurimmista Suomen kansantalouden ongelmista on, että väestöllinen huoltosuhde heikkenee selvästi. Kehitys huipentuu 2030-luvun alkupuolella, jolloin Pohjanmaalla ennakoidaan olevan noin 71 alle 15-vuotiasta ja yli 64-vuotiasta 100 työikäistä kohden. Huoltosuhteen heikkeneminen ei Pohjanmaalla kuitenkaan ole yhtä jyrkkää kuin koko maan tasolla. Väestöennusteen mukaan Pohjanmaan huoltosuhde on vuonna 2040 maakuntien välisessä vertailussa kolmanneksi paras heti Uudenmaan ja Pirkanmaan jälkeen.

Työikäisen väestön määrä vähenee Pohjanmaan seutukunnissa lukuun ottamatta Vaasan seutua, jossa työikäisten määrän ennakoidaan jatkavan kasvuaan myös tulevina vuosina. Vaasan seutu on tässä suhteessa harvinaisuus, sillä aikavälillä 2014–2040 työikäisten määrän odotetaan Suomessa kasvavan vain yhdessätoista seutukunnassa. Väestöllisen huoltosuhteen ennakoidaankin Vaasassa olevan vuonna 2040 seutukuntien välisessä vertailussa neljänneksi paras.

Tiedostot:

Väestöennuste2015_kuviot

Vaestoennuste2015-kuviot.pptx | pptx | 920 KB | Viimeiksi päivitety: 09.11.2015 10:51:45

Vaestoennuste kunnittain_taulukko

Vaestoennuste-kunnittain-taulukko.pdf | pdf | 54 KB | Viimeiksi päivitety: 09.11.2015 10:51:52

Väestöennuste iän mukaan kunnittain_taulukko

Vaestoennuste-ian-mukaan-kunnittain-taulukko.pdf | pdf | 70 KB | Viimeiksi päivitety: 09.11.2015 10:51:59

Päivitetty 23.05.2019, Kello 15.30, Irina Nori.