Työvoima

Työvoiman tarjonta:

  • Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan työikäisen väestön määrä laskee Pohjanmaalla vuoteen 2020 saakka. Koko maan tasolla työikäisen väestön määrä kääntyisi nousuun vasta vuonna 2033.
  • Pohjanmaalla työikäisen väestön määrä saavuttaa vuoden 2009 tason jälleen vuonna 2036.
  • Vaasan seutu on yksi harvoista seutukunnista Suomessa, jossa työikäisen väestön määrän ennustetaan kasvavan myös tulevina vuosina.
  • Suupohjan rannikkoseudulla työikäisen väestön määrän ennustetaan laskevan jatkossakin jyrkästi.

Työvoiman kysyntä:

  • Työpaikkojen määrä kasvoi Pohjanmaalla vuosina 2007–2014 julkisissa palveluissa sekä rakennusalalla. Työpaikkojen määrä väheni selvästi teollisuudessa ja alkutuotannossa ja hieman yksityisissä palveluissa.
  • Pohjanmaan työpaikoista lähes puolet sijaitsee Vaasassa. Toiseksi tärkein työpaikkakeskittymä on Pietarsaaressa.

Tiedostot:

Työvoima 2014_kuviot

Tyovoima-2014-kuviot.pptx | pptx | 668 KB | Viimeiksi päivitety: 13.10.2016 13:22:00

Päivitetty 20.04.2017, Kello 15.46, Irina Nori.