Työvoima

Työvoiman tarjonta:

  • Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan työikäisen väestön määrä laskee Pohjanmaalla vuoteen 2020 saakka. Koko maan tasolla työikäisen väestön määrä kääntyisi nousuun vasta vuonna 2033.
  • Pohjanmaalla työikäisen väestön määrä saavuttaa vuoden 2009 tason jälleen vuonna 2036.
  • Vaasan seutu on yksi harvoista seutukunnista Suomessa, jossa työikäisen väestön määrän ennustetaan kasvavan myös tulevina vuosina.
  • Suupohjan rannikkoseudulla työikäisen väestön määrän ennustetaan laskevan jatkossakin jyrkästi.

Työvoiman kysyntä:

  • Työpaikkojen määrä laski Pohjanmaalla vuosina 2007–2015 julkisia palveluja lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla. 
  • Pohjanmaan työpaikoista lähes puolet sijaitsee Vaasassa. Toiseksi tärkein työpaikkakeskittymä on Pietarsaaressa.


Tiedostot:

Tyovoima-2015-kuviot

Tyovoima-2015-kuviot.pptx | pptx | 856 KB | Viimeiksi päivitety: 21.12.2017 14:29:34

Päivitetty 21.12.2017, Kello 14.28, Irina Nori.