Väestö

Väestömäärän ja -rakenteen seuraaminen tukee yhteiskunnallista päätöksentekoa. Väestörakenteen avulla voidaan tehdä päätelmiä mm. siitä, millaisia koulutus- tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja alueella tulevaisuudessa tarvitaan. Kilpailukyvyn kannalta puolestaan on erittäin tärkeää, että alueella on tarjolla riittävästi työikäistä väestöä. Väestöennusteiden avulla saadaan kuva siitä, miten väestön määrä ja rakenne tulevaisuudessa kehittyvät.

Tilastoja ja selvityksiä

Tilastokeskuksen väestötilastot >>

Pohjanmaan asukasluku laskee, mutta vain hieman

2019 vaesto fiTekstivastine

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjanmaalla asutaan väljemmin kuin muualla

2019 asuminen fiTekstivastine

Päivitetty 16.12.2019, Kello 11.18, Petra Fager.