Yritykset
  • Suupohjan rannikkoseutu on Pohjanmaan yrittelijäin seutukunta.
  • Pohjanmaalla on koko maahan verrattuna paljon maa- ja metsätalouden yritystoimipaikkoja.
  • Pohjanmaan yrityshenkilöstöstä yli kolmasosa työskentelee teollisuudessa. Teollisuuden osuus on selvästi suurempi kuin koko maassa keskimäärin.
  • Pohjanmaan teollisuusyritysten henkilöstöstä noin puolet työskentelee energiateknologiakeskittymän keskeisillä toimialoilla (kone ja laite, sähkö ja perusmetalli).
  • Pohjanmaan teollisuusyritysten henkilöstöstä lähes puolet työskentelee yli 200 työntekijän yrityksessä.
  • Pohjanmaan teollisuusliikevaihdosta yli puolet muodostuu energiateknologiakeskittymän keskeisillä toimialoilla (kone ja laite, sähkö ja perusmetalli).
  • Pohjanmaan teollisuusyritysten jalostusarvo asukasta kohti on maakuntien välisessä vertailussa korkein.

Tiedostot:

Yritykset2015_kuviot

Yritykset2015-kuviot.pptx | pptx | 802 KB | Viimeiksi päivitety: 20.04.2017 15:42:31

Päivitetty 20.04.2017, Kello 15.42, Irina Nori.