Linkit

Pohjanmaan kehittämisorganisaatioita

Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan ELY-keskus
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Pohjanmaan kauppakamari
Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK
Elinkeinokeskus Concordia (Pietarsaarenseutu)
Yritystalo Dynamo Oy (Suupohjan rannikkoseutu)
Merinova
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus, SoNet Botnia

Pohjanmaan korkeakoulut ja tutkimuslaitokset

Vaasan yliopisto
Åbo Akademi i Vasa
Svenska handelshögskolan
Helsingin yliopiston juristikoulutus, Vaasa
Länsi-Suomen muotoilukeskus, MUOVA
Vaasan ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Novia
Levón-instituutti
Technobothnia
Vaasan energiainstituutti

Ennakointisivustoja

Pohjanmaan ELY-keskuksen ennakointisivut
Vaasan kaupungin tilastosivut
Ennakoinnin sähköinen tietopalvelu ENSTI, Opetushallitus
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry
Valtioneuvoston ennakointiverkosto
Opetusministeriön ennakointihankkeet
Euroopan komission ennakointisivusto
Foresight.fi - sivusto

Tutkimuslaitokset

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT)
Palkansaajien tutkimuslaitos (PT)
Suomen Pankki (SP)
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (SITRA)
Elinkeinoelämän Valtuuskunta (EVA)
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)
Teknologian kehittämiskeskus (TEKES)
Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT)
Suomen Kuntaliitto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskus
Suomen eduskunnan tulevaisuusvaliokunta

Tilastosivuja

Tilastokeskus
Findikaattori
Suomen virallisen tilaston (SVT) tuottajat
Eurostat

Päivitetty 15.10.2015, Kello 10.43, .