Tutkimus- ja kehittämistoiminta
  • Pohjanmaan yritysten t&k-menot ovat maakuntien välisessä vertailussa 5. suurimmat (172,5 milj. €).
  • Pohjanmaan yritysten t&k-menot ovat kaksinkertaistuneet 2000-luvulla. Kasvu notkahti hieman vuonna 2016.
  • Pohjanmaan yritysten t&k-menoista 91 % muodostuu Vaasan seudulla ja 8 % Pietarsaaren seudulla.
  • Vaasan seudun yritysten t&k-menot per asukas ovat seutukuntien välisessä vertailussa 2. suurimmat.
  • Yritysten saama Tekes-rahoitus painottuu Pohjanmaalla selvästi keskimääräistä enemmän suuriin yrityksiin. 


Tiedostot:

T&K-toiminta 2016_kuviot

TK-toiminta-2016-kuviot.pptx | pptx | 606 KB | Viimeiksi päivitety: 12.02.2018 11:28:49

Päivitetty 12.02.2018, Kello 11.28, Irina Nori.