Tutkimus- ja kehittämistoiminta
  • Pohjanmaan yritysten t&k-menot ovat maakuntien välisessä vertailussa 5. suurimmat (192,9 milj. €).
  • Pohjanmaan yritysten t&k-menot ovat kaksinkertaistuneet 2000-luvulla. Kasvu on jatkunut myös tällä vuosikymmenellä, kun taas koko maan tasolla kasvu on taittunut.
  • Pohjanmaan yritysten t&k-menoista 90 % muodostuu Vaasan seudulla ja 8 % Pietarsaaren seudulla.
  • Vaasan seudun yritysten t&k-menot per asukas ovat seutukuntien välisessä vertailussa 3. suurimmat.
  • Yritysten saama Tekes-rahoitus painottuu Pohjanmaalla selvästi keskimääräistä enemmän suuriin yrityksiin.
  • Vaasan yliopisto sai vuonna 2015 Tekes-rahoitusta ennätysmäärän (5,5 milj. €). 

Tiedostot:

T&K-toiminta 2015_kuviot

TK-toiminta-2015-kuviot.pptx | pptx | 637 KB | Viimeiksi päivitety: 29.11.2016 15:19:49

Päivitetty 20.04.2017, Kello 15.47, Irina Nori.