Tutkimus- ja kehittämistoiminta
  • Pohjanmaan yritysten t&k-menot ovat maakuntien välisessä vertailussa 5. suurimmat (201,8 milj. €).
  • Pohjanmaan yritysten t&k-menot ovat kaksinkertaistuneet 2000-luvulla. 
  • Pohjanmaan yritysten t&k-menoista 88 % muodostuu Vaasan seudulla ja 11 % Pietarsaaren seudulla.
  • Vaasan seudun yritysten t&k-menot per asukas ovat seutukuntien välisessä vertailussa 2. suurimmat.
  • Yritysten saama Tekes-rahoitus painottuu Pohjanmaalla selvästi keskimääräistä enemmän suuriin yrityksiin.

Tiedostot:

T&K-toiminta 2018_kuviot

TK-toiminta-2018-kuviot.pdf | pdf | 228 KB | Viimeiksi päivitety: 13.12.2019 15:30:48

Päivitetty 13.12.2019, Kello 15.30, Irina Nori.