Väestönmuutokset
  • Vuonna 2016 Pohjanmaan väkiluku laski 243 henkilöllä (0,1 prosenttia). Edellisen kerran Pohjanmaan väkiluku on laskenut vuonna 2002.
  • Väkiluvun laskun taustalla on kotimaan muuttotaseen heikentyminen erityisesti Vaasan seudulla.
  • Viiden vuoden aikavälillä Pohjanmaan väkiluku on kuitenkin kasvanut maakuntien välisessä vertailussa kuudenneksi nopeimmin.
  • Pohjanmaan väkilukua kasvattavat syntyneiden enemmyys ja maahanmuutto. Maan sisäisessä muuttoliikkeessä maakunta menettää asukkaita jatkuvasti.
  • Pohjanmaan väkilukua on 2010-luvulla kasvattanut erityisesti muuttoliike Itä-Euroopan, Aasian ja Afrikan maista, kuten Irakista, Venäjältä, Somaliasta, Vietnamista ja Virosta.

Tiedostot:

Väestönmuutokset 2016_kuviot

Vaestonmuutokset-2016-kuviot.pptx | pptx | 601 KB | Viimeiksi päivitety: 22.08.2017 11:12:51

Väestönmuutokset kunnittain 2016_taulukko

Vaestonmuutokset-kunnittain-2016-taulukko.pdf | pdf | 56 KB | Viimeiksi päivitety: 22.08.2017 11:12:58

Päivitetty 12.02.2018, Kello 11.43, Irina Nori.