Väestönmuutokset
  • Pohjanmaan maakunnassa asuu noin 181 000 asukasta (väkiluku 2018: 180 794).
  • Väestön määrä on kasvanut 2000-luvulla noin 7 500 henkilöllä.
  • Vuodesta 2016 lähtien väestön määrän kehitys on kuitenkin ollut selvästi aiempaa heikompaa erityisesti kasvaneen kotimaan muuttotappion ja syntyvyyden laskun takia.


Tiedostot:

Vaestonmuutokset 2018_kuviot

Vaestonmuutokset-2018-kuviot.pptx | pptx | 1,7 MB | Viimeiksi päivitety: 20.06.2019 11:03:57

Väestönmuutokset 2018 kunnittain_taulukko

Vaestonmuutokset-2018-kunnittain-taulukko.pdf | pdf | 159 KB | Viimeiksi päivitety: 20.06.2019 11:04:32

Päivitetty 17.12.2019, Kello 14.07, Irina Nori.