Flyg-, fartygs- och järnvägstrafik

Åren 2013–2014 minskade antalet passagerare något på Karleby-Jakobstads flygplats medan Vasa flygplats noterade en ökning i antalet resenärer. Åren 2008–2014 varierade den totala passagerarmängden på Karleby-Jakobstads flygplats från 68 669 passagerare år 2014 till 98 323 passagerare år 2008. På Vasa flygplats varierade passagerarmängden åren 2008–2014 mellan 288 142 och 374 141 passagerare.

Flygpassagerare 2008 2014

Antalet resenärer i utrikes passagerartrafik från Vasa hamn ökade klart åren 2013–2014 jämfört med åren 2005–2012. På 2000-talet rasade antalet resande i fartygstrafiken, mycket på grund av att taxfreeförsäljningen upphörde år 1999. Rederiet NLC Ferry Ab Oy startade sin verksamhet år 2013, och samma år mer än fördubblades den totala passagerarmängden jämfört med åren innan. Också år 2014 hade fartygstrafiken från Vasa nästan 9 000 fler resenärer än år 2013. Passagerartrafiken går från Vasa hamn till Umeå. 

Fartygpassagerare 2005 2014

 Av de fyra hamnarna i Österbotten ökade utrikes godstransporterna från år 2013 till år 2014 i Kristinestad och Vasa. Mängden importerat gods ökade i Kristinestads och Vasa hamnar. Däremot sjönk exporten av varor från Kaskö, Vasa och Jakobstads hamnar under samma tidsperiod (siffror för Kristinestad finns inte att tillgå).

Ulkomaantavaral 2013 2014u

(Källa: Trafikverket)

Antalet passagerare på sträckan Seinäjoki–Vasa har ökat efter att järnvägen elektrifierades år 2011. År 2014 klev 34,6 % av resenärerna på sträckan på tåget i Vasa och 59,5 % gjorde det i Seinäjoki. På mellanstationerna steg 2 % av resenärerna på i Laihela, 2,3 % i Tervajoki, 0,7 % i Storkyro och 1 % i Ylistaro.

Antalet resande från de olika järnvägsstationerna 2008–2014

Antalet resande från de olika järnvägsstationerna 2008–2014 (gif)

Uppdaterat 03.11.2015, klockan 15.07, Irina Nori.