Trafik

De här sidorna om trafik innehåller fakta om passagerarmängderna i flyg-, fartygs- och järnvägstrafiken i Österbotten, utvecklingen av antalet resande samt aktuell statistik om utrikes godstrafik via hamnarna i Kristinestad, Kaskö, Vasa och Jakobstad. Här finns också uppgifter om pendlingen, alltså resor till ett arbete utanför hemkommunen.

Statistik och utredningar

Statistik
Finavia (på finska)

Statistik
Trafikverket

Uppdaterat 03.11.2015, klockan 15.07, Irina Nori.