Kommunekonomi
  • På 2010-talet har årsbidragets andel av avskrivningarna i kommunerna i Österbotten varit i genomsnitt tionde störst bland landskapen.
  • De österbottniska kommunernas sammanlagda lånestock har mer än fördubblats på tio år.
  • Vid en jämförelse mellan landskapen är de österbottniska kommunernas sammanlagda lånestock nionde störst.
  • På 2010-talet har inkomstskattesatsen stigit i samtliga kommuner i Österbotten. År 2010 var inkomstskattesatsen i genomsnitt 19,6 och år 2017 i genomsnitt 21,0.

Dokument

Kommunekonomi 2015_diagram

Kommunekonomi-2015-diagram.pptx | pptx | 668 KB | Senast ändrad: 03.05.2017 13:25:39

Kommunernas nyckeltal 2015

Kommunernas-nyckeltal-2015.pdf | pdf | 60 KB | Senast ändrad: 03.05.2017 13:26:34

Uppdaterat 03.05.2017, klockan 13.27, Irina Nori.