Kommunekonomi
  • På 2010-talet har årsbidragets andel av avskrivningarna i kommunerna i Österbotten varit i genomsnitt tionde störst bland landskapen.
  • De österbottniska kommunernas sammanlagda lånestock har ökat cirka 60 procent under 2010-talet. 
  • Vid en jämförelse mellan landskapen är de österbottniska kommunernas sammanlagda lånestock elfte störst.
  • På 2010-talet har inkomstskattesatsen stigit i samtliga kommuner i Österbotten. År 2010 var inkomstskattesatsen i genomsnitt 19,6 och år 2018 i genomsnitt 20,65.


Dokument

Kommunekonomi 2016_diagram

Kommunekonomi-2016-diagram.pptx | pptx | 672 KB | Senast ändrad: 03.04.2018 15:56:54

Kommunernas nyckeltal 2016

Kommunernas-nyckeltal-2016.pdf | pdf | 59 KB | Senast ändrad: 03.04.2018 15:57:33

Uppdaterat 03.04.2018, klockan 16.00, Irina Nori.