03.05.2017
Konjunkturöversikt april 2017

Äntligen en ljusning

- Under tredje kvartalet år 2016 kunde tecken på en ökad omsättning skönjas inom industri, handel och annan privat service. Också inom byggbranschen ser trenden med sjunkande omsättning ut att ha brutits.
- En viss osäkerhet råder ändå fortfarande, eftersom exportomsättningen inom industrin verkar ha minskat under sista kvartalet år 2016.
- Omsättningen inom den största industrisektorn i landskapet, dvs. tillverkning av maskiner och apparater, uppvisade i slutet av år 2015 en svag tillväxt efter en lång period av nedgång.
- Omsättningen inom tillverkning av elapparatur fortsatte ändå att sjunka i slutet av år 2016.
- Efter flera år av tillväxt vände framställningen av livsmedel svagt nedåt i slutet av år 2015, och ingen klart uppåtgående trend syntes år 2016.
- Jakobstadsregionen har på 2010-talet klarat sig bäst av de ekonomiska regionerna

Läs mera:

Konjunkturöversikt

Gå till "Nyheter"
Uppdaterat 16.10.2014, klockan 15.34, .