Nyheter
 • 21.04.2015
  Den nya undersidan Museer har skapats under Kultur på webbplatsen Österbotten i siffror. Museiverket har sedan år 2007 samlat in statistisk information on ekonomin, personalen och verksamheten vid yrkesmässigt skötta museer. EGMUS, The European Group on Museum Statistics, samlar in uppgifter om europeiska museer och harmoniserar informationen till jämförbar statistik.
 • 16.04.2015
  Omsättningen inom den största näringsgrenen i landskapet, dvs. tillverkning av maskiner och apparater, har under 2010-talet utvecklats svagt. En nedgång på ca 10 % i Österbotten kan jämföras med en lika stor uppgång i hela landet. Trenden i landskapet har dock under slutet av året 2014 vänt uppåt.
 • 18.02.2015
  Den nya undersidan Biblioteken har skapats under Kultur på webbplatsen Österbotten i siffror. Det är undervisnings- och kulturministeriet som ansvarar för de allmänna bibliotekens statistikföring. Samstatistik över de vetenskapliga biblioteken i Finland samlas och underhålls av Nationalbiblioteket. Länkar till statistiksamlingarna finns nu på Österbotten i siffror.
 • 05.02.2015
  Helheten Arbetsmarknaden har uppdaterats på webbplatsen Österbotten i Siffror. På webbplatsen finns nu de nyaste uppgifterna om utbudet och efterfrågan på arbetskraft (2012-2014, prognos 2013-2020).
Uppdaterat 16.10.2014, klockan 15.34, .