Lento- laiva- ja rautatieliikenne

Lentoliikenteen matkustajamäärä väheni vuosina 2013–2014 hieman Kokkola-Pietarsaaren kentällä mutta kasvoi Vaasan kentällä. Vuosien 2008–2014 aikana lentoliikenteen kokonaismatkustajamäärät ovat vaihdelleet Kokkola-Pietarsaaren kentällä 68 669 matkustajasta vuonna 2014 peräti 98 323 matkustajaan vuonna 2008. Vaasassa matkustajamäärät ovat vaihdelleet vuosien 2008 ja 2014 välillä 288 142 matkustajasta 374 141 matkustajaan.

Lentoliikenne 2008 2014

 

Vaasan sataman ulkomaan matkustajaliikenne on kasvanut vuosien 2013 ja 2014 aikana selvästi vuosiin 2005–2012 verrattuna. Laivaliikenteen matkustajamääriin 2000-luvulla vaikutti erityisesti verovapaan myynnin päättyminen vuonna 1999. Varustamo NLC Ferry Ab Oy aloitti toimintansa vuonna 2013 ja samana vuonna kokonaismatkustajamäärä yli kaksinkertaistui edellisiin vuosiin verrattuna. Myös vuonna 2014 Vaasan laivaliikenteen kokonaismatkustajamäärä kasvoi lähes 9 000 henkilöllä vuodesta 2013. Matkustajaliikenne suuntautuu Vaasan satamasta Uumajaan. 

Laivaliikenne 2005 2014

Pohjanmaan neljän sataman ulkomaan tavaraliikenne kasvoi vuodesta 2013 vuoteen 2014 Kristiinankaupungin ja Vaasan satamissa. Ulkomaan tavaraliikenteessä tuontimäärät kasvoivat Kristiinankaupungin ja Vaasan satamissa. Viennin määrä sen sijaan väheni tarkastelujaksolla Kaskisen, Vaasan ja Pietarsaaren satamissa (Kristiinankaupungin tietoja ei saatavissa).

Ulkomaantavaral 2013 2014u

(Lähde: Liikennevirasto)

Rautatieliikenteen matkustajamäärät ovat yhteysvälillä Seinäjoki-Vaasa kasvaneet vuonna 2011 tehdyn radan sähköistyksen myötä. Vuonna 2014 Vaasan aseman osuus yhteysvälillä matkustaneista oli 34,6 % ja Seinäjoen aseman 59,5 %. Laihian aseman osuus matkustajista oli 2 %, Tervajoen 2,3 %, Isonkyrön 0,7 % ja Ylistaron 1 %.

Rautatieliikenteen matkustajamäärät asemittain 2008–2014

Rautatieliikenteen matkustajamäärät asemittain 2008–2014 (gif)

Päivitetty 03.11.2015, Kello 11.03, Irina Nori.