Kuntatalous
  • Vuosikatteen osuus poistoista on Pohjanmaan kunnissa ollut tällä vuosikymmenellä keskimäärin 10. suurin maakuntien välisessä vertailussa.
  • Pohjanmaan kuntakonsernien yhteenlaskettu lainakanta on kasvanut noin 60 prosenttia tämän vuosikymmenen aikana.
  • Pohjanmaan kuntakonsernien yhteenlaskettu lainakanta on kuitenkin hieman matalampi kuin koko maassa keskimäärin. 
  • Tuloveroprosentti on 2010-luvulla noussut kaikissa Pohjanmaan kunnissa. Vuonna 2010 tuloveroprosentti oli keskimäärin 19,6 ja vuonna 2018 keskimäärin 20,65.


Tiedostot:

Kuntatalous2016_kuviot

Kuntatalous2016-kuviot.pptx | pptx | 568 KB | Viimeiksi päivitety: 03.04.2018 15:29:09

Kuntien tunnusluvut 2016

Kuntien-tunnusluvut-2016.pdf | pdf | 59 KB | Viimeiksi päivitety: 03.04.2018 15:48:21

Päivitetty 20.06.2019, Kello 11.16, Irina Nori.