Kuntatalous
  • Vuosikatteen osuus poistoista on Pohjanmaan kunnissa ollut tällä vuosikymmenellä keskimäärin 10. suurin maakuntien välisessä vertailussa.
  • Pohjanmaan kuntien yhteenlaskettu lainakanta on yli kaksinkertaistunut kymmenen vuoden aikana.
  • Pohjanmaan kuntien yhteenlaskettu lainakanta on maakuntien välisessä vertailussa 9. korkein.
  • Pohjanmaan kuntien yhteenlasketun lainakannan kasvu on hidastunut vuosina 2014 ja 2015.
  • Tuloveroprosentti on 2010-luvulla noussut kaikissa Pohjanmaan kunnissa. Vuonna 2010 tuloveroprosentti oli keskimäärin 19,6 ja vuonna 2017 keskimäärin 21,0.

Tiedostot:

Kuntatalous2015_kuviot

Kuntatalous2015-kuviot.pptx | pptx | 564 KB | Viimeiksi päivitety: 03.05.2017 13:17:55

Kuntien tunnusluvut 2015

Kuntien-tunnusluvut-2015.pdf | pdf | 60 KB | Viimeiksi päivitety: 03.05.2017 13:21:30

Päivitetty 03.05.2017, Kello 13.22, Irina Nori.