Rakennemuutoksen ennakointi

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mukaisesti Pohjanmaa liitto laatii vuosina 2016 - 2018 ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelman. Alle on koottu suunnitelman valmisteluun liittyvää aineistoa.

Rakennemuutoksen ennakointi Pohjanmaalla

Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma 2016

Tilastoaineisto (versio 18.12.2015, pdf)

VATTin työllisyysennuste 2014-2020 (2015, xlxs)

Analyysiryhmä 12.1.2016

Kysymykset analyysiryhmälle

TIlastoaineistoa:
Keskustelukysymys 1
Keskustelukysymys 2
Keskustelukysymys 3


Yleistä tietoa rakennemuutoksen ennakoinnista ja muutosjoustavuudesta (resilienssi)

Edellytyksiä ennakoivalle rakennemuutokselle -raportti (TEM / Futures Garden 2015, pdf)

Alueellista ennakointia älykkäästi (TEM 2015, pdf)

Suomen seutukuntien taloudellinen kilpailukyky ja resilienssi (TuKKK Porin yksikkö 2015, pdf)

Äkillisen rakennemuutoksen herkkyysmittarit (Foredata Oy 2013, pdf)

Alueiden yritys- ja elinkeinorakenteen muutos (TEM 2014, pdf)

Päivitetty 12.04.2016, Kello 11.21, Irina Nori.